Welcome to the Faenor Community Council Website

Faenor Community Council is one of the 51 Town & Community Councils covering Ceredigion. Faenor has two wards. One covers Waunfawr and most of Pentre Jane Morgan, while the other covers Comins Coch, Capel Dewi and Lovesgrove. There are 12 Community Councillors who meet ten times per year.

Most of the houses in Faenor were built from the 1960’s onwards to house the expanding population of Aberystwyth and its University. Pentre Jane Morgan is purpose-built student accommodation on land which used to be part of the University farm until the 1990’s.

Despite this close connection with the University, Faenor is a distinct community separate from both Aberystwyth and the University, with Community Associations in both Waunfawr and Comins Coch.

In addition, Waunfawr has a local supermarket, post office and other shops, and Comins Coch has a primary school.

 

Mae Cyngor Cymuned y Faenir o'r 51 o Gynghorau Tref a Chymuned sy'n cwmpasu Ceredigion.  Mae gan y Faenor ddwy ward.  Mae un yn cynnwys Waunfawr a'r rhan fwyaf o Bentre Jane Morgan, tra bod y llall yn cynnwys Comins Coch, Capel Dewi a Gelli Angharad.  Mae 12 Cynghorydd Cymuned sy'n cyfarfod ddeg gwaith y flwyddyn.

 Adeiladwyd y rhan fwaf o'r tai yn y Faenor o'r 1960au ymlaen i gartrefu poblogaeth Aberystwytj a'i Phrifysgol.  Mai Pentre Jane Morgan wedi creu tai pwrpasol i fyfyrwyr ar dir a arferai fod yn rhan o fferm y Brifysgol tan y 1990au.

Er gwaethaf y cysylltiad agos hwn a'r Brifysgol. mae'r Faenor yn gymuned ar wahan i Aberystwyth a'r Brifysgol, gyd Chymdeithasau Cymunedol yn Waunfawr a Commins Coch.

Yn ogystal, mae gan Waunfawr archfarchnad lleol, swyddfa bost a siopau eraill, ac mae gan Commins Coch ysgol gynradd.